Ocena:

Zaręczyny..


 

Zareczyny - obyczaj czy rodzaj umowy cywilnoprawnej...

W polskim prawie nie istnieje instytucja zaręczyn. Jednakże mężczyźni oświadczają się kobietom. Pomimo braku uregulowań można stwierdzić, iż zaręczyny są pewnym rodzajem umowy. Stronami umowy są kobieta i mężczyzna zaś przedmiotem umowy – zawarcie związku małżeńskiego w późniejszym czasie.

Brak uregulowań instytucji zaręczyn skutkuje tym, iż w przypadku zerwania „umowy” należy sięgnąć po artykuły zawarte w Kodeksie cywilnym (dalej: KC) uwzględniając zasady, które wynikają z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRO).

W świetle art. 389 §1 KC umowa, przez którą jedna ze stron bądź obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.
Wobec powyższego zaręczyny nie stanowią umowy przedwstępnej w związku z tym nie możliwe jest skuteczne domaganie się zawarcia obiecanego związku małżeńskiego. 

W przypadku gdy zaręczyny zostaną zerwane możliwe jest poniesienie odpowiedzialności przez jedną ze stron „umowy”. Strona odstępująca od „umowy zaręczyn” odpowiedzialna jest za szkody, które druga ze stron poniosła w wyniku przygotowań do zawarcia związku małżeńskiego (np. rezerwacji restauracji, kupna sukni ślubnej/garnituru, kupna podróży poślubnej itp.).

Osoby, które kupiły prezenty dla przyszłych małżonków mogą żądać ich zwrotu na podstawie art. 410 § 2 KC stanowiącym o świadczeniu nienależnym.

W świetle art. 410 § 2 KC świadczenie jest nienależne, w sytuacji gdy jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany bądź nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył bądź jeśli podstawa świadczenia odpadła albo zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, bądź jeśli czynność prawna, która zobowiązywała do świadczenia była nieważna oraz nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.
Z powyższego wynika, że pomimo iż zaręczyny stanowią obyczaj, to wynikają z niego skutki cywilnoprawne. Może warto byłoby wprowadzić instytucję zaręczyn aby osoby, chcące zawrzeć tego rodzaju umowę nie czyniły tego zbyt pochopnie, a w razie zerwania zaręczyn – osoby poszkodowane miały punkt odniesienia do żądania naprawienia powstałych szkód. Warto też byłoby wprowadzić prawa i obowiązki dotyczące stron, które się zaręczyły. Prawa i obowiązki zaręczonych mogłyby być podobne do praw i obowiązków dotyczących małżonków (zawartych w art. 23 KRO), czyli równe prawa i obowiązki w narzeczeństwie. Ponadto mogliby być obowiązani do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra przyszłej rodziny, którą założą poprzez zawarcie związku małżeńskiego.

 

żródło: tablicaweselna.pl

źródło: naprawaprawa.pl

Komentarze

Brak komentarzy


Brak komentarzy

Zostaw swój komentarz


Adres e-mail nie będzie widoczny w liście komentarzy

Wszystkie pola nalezy uzupełnić