Regulamin portalu ogłoszeniowego tablicaweselna.pl

Pkt 1:

Korzystanie z portalu ogłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

Pkt 2:

Przeznaczeniem portalu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom , BEZPŁATNE publikowanie, oraz BEZPŁATNE przeglądanie ogłoszeń za pomocą sieci Internet. Portal nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między użytkownikami. Portal nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z portalu na własną odpowiedzialność.

Pkt 3:

Z portalu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

Pkt 4:

Aby opublikować ogłoszenie na łamach portalu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać.

Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane na portalu. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie. Rola portalu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom portalu. Podane dane dostępne są tylko na stronach portalu do momentu skasowania ogłoszenia, w którego treści były zawarte.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego edytowania lub/i usunięcia swojego ogłoszenia.

Pkt 5:

Portal ogłoszeniowy zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń. Portal nie wysyła do swoich użytkowników komercyjnych mailingów z reklamami produktów lub usług.

Portal zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych ogłoszeń w mediach (prasa, radio itp.).

Pkt 6:

Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii. Ogłoszenia komercyjne (pochodzące od firm) należy dodawać tak, aby nie zniechęcać użytkowników do korzystania z portalu . Treść ogłoszenia powinna być czytela i nie może wprowadzać użytkowników w błąd.

Pkt 7:

Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietę (np. kilka ogłoszeń o identycznej treści), wątpliwej wartości (np. zarób 5000PLN w miesiąc), reklamujących inne strony www, przedstawiających ofertę sklepów, zawierających płatne numery telefonów, dodawanych z tymczasowych skrzynek e-mail.

W szczególności zabrania się oferowania:

 • zarabiania przez uczestniczenie w piramidach finansowych
 • zarabiania przez uczestniczenie grach hazardowych
 • pracy w agencjach towarzyskich
 • leków i produków farmaceutycznych
 • usług ezoterycznych
 • rzeczy pochodzących z kradzieży
 • wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) i alkoholowych
 • kopii materiałów chronionych prawem autorskim
 • materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia
 • materiałów pornograficznych
 • broni (włączając noże, wiatrówki, broń pneumatyczną i paralizatory)
 • amunicji i materiałów pirotechnicznych
 • narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

Pkt 8:

Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników portalu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu tj. nie zamówionych ofert handlowych, reklam  portali lub/i serwisów internetowych, wirusów i trojanów itd. Użytkownikportalu, który w odpowiedzi na swoje ogłoszenie otrzymał SPAM powinien o tym fakcie powiadomić administratora portalu .

Pkt 9:

Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.

W szczególności portal nie ponosi odpowiedzialności za:

 • za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane na portalu przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby i firmy trzecie. Użytkownik powinien mieć świadomość, że treść każdego opublikowanego ogłoszenia (w tym podane numery telefonów lub w sposób jawny adresy e-mail) zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki internetowe, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań kopię ogłoszenia nawet po usunięciu ogłoszenia z portalu
 • umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych

Pkt 10:    

Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert.

Pkt 11:    

Portal zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.

Pkt 12:  

 Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym portalu lub/i serwisie ogłoszeniowym.

 (Pkt. 12 skierowany jest do osób nie będących właścicielami ogłoszenia.)

Pkt 13:    

CIASTECZKA - portal ogłoszeniowy wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Użytkownik korzystając z portalu WYRAŻA ZGODĘ na zapisywanie na swoim terminalu (komputerze, telefonie itp.) plików cookie oraz akceptuje politykę prywatności portalu ogłoszeniowego, której omówienie dostępne jest tutaj.

Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookie, a w szczególności pozwalają na ich usuwanie lub na całkowite wyłączenie ich obsługi. Przeglądarki internetowe oferują również pracę w tzw. "TRYBIE PRYWATNOŚCI", w którym pliki cookie zapisywane są tylko tymczasowo tj. na czas trwania sesji przeglądarki. Nie wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej portal ogłoszeniowy traktuje jako ŚWIADOMĄ ZGODĘ użytkownika na zapisywanie plików cookie, co ma umożliwić poprawne działanie portalu.

Pkt 14:    

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie. Data ostatniej aktualizacji regulaminu jest wyświetlana podczas dodawania ogłoszenia.