Zaręczyny..


 

Zareczyny - obyczaj czy rodzaj umowy cywilnoprawnej...

W polskim prawie nie istnieje instytucja zaręczyn. Jednakże mężczyźni oświadczają się kobietom. Pomimo braku uregulowań można stwierdzić, iż zaręczyny są pewnym rodzajem umowy. Stronami umowy są kobieta i mężczyzna zaś przedmiotem umowy – zawarcie związku małżeńskiego w późniejszym czasie.